Asbabul Nuzul

Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah (2) ayat 204 dan 207

Foto: Unsplash
61views

Surah Al-Baqarah (2) ayat 204

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras.

Sebab Turunnya Ayat

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. berkata, “Ketika pasukan kalah yang di dalamnya terdapat Ashim dan Martsad, dua orang munafik berkata, ‘Sungguh celaka orang-orang yang terbunuh tersebut yang mereka mati dengan cara seperti in, mereka tidak tinggal Bersama keluarga mereka dan mereka juga tidak melaksanakan risalah sahabat (Muhammad) mereka’, maka turunlah ayat, ‘Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad).’’’

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata, “Ayat ini turun pada Akhnas bin Syuraiq Ats-Tsaqafi, ia menghadap kepada Nabi ﷺ dan menampakkan keislaman di  hadapan Nabi, maka Nabi tertarik dengan kelakuannya tersebut, kemudian ketika ia pergi dan menjauh dari Nabi dan melewati pertanian dan keledai milik kaum Muslimin, makai a membakar pertanian dan menyembelih keledai-keledai, maka turunlah ayat ini.”

BACA JUGA: Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah (2) ayat 197 dan 198

Surah Al-Baqarah (2) ayat 207

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya).

Sebab Turunnya Ayat

Diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah dalam Musnad-nya, dan Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Am-Musayyib berkata, “Shuhaib berhijrah untuk menemui Nabi ﷺ, kemudian diikuti oleh beberapa orang dari Quraisy, kemudian Shuhaib dari tunggangannya dan mengeluarkan anak panahnya kemudian berkata, ‘Wahai orang-orang Quraisy, kalian telah mengetahui bahwa aku adalah salah termasuk orang yang pandai memanah, demi Allah kalian tidak akan dapat sampai kepadaku kecuali aku akan melepaskan semua anak panahku, kemudian aku tebas kalian dengan pedangku hingga tidak tersisa apa pun di tanganku, kemudian lakukanlah sekehendak kalian, atau jika kalian menghendaki, aku akan tunjukkan kepada kalian hartaku yang berada di Mekkah dan kalian membiarkan aku pergi. Mereka berkata, ‘Iya.’”

Ketika Shuhaib sampai di sisi Nabi ﷺ di kota Madinah, Nabi bersabda kepadanya, “Abu Yahya mendapatkan keuntungan dari perniagaannya, Abu Yahya mendapatkan keuntungan, dan turun firman Allah, ‘Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. . Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya).’”

BACA JUGA: Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah (2) ayat 196  

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak-nya, dari jalur Ibnu Al-Musayyib, dari Shuhaib dengan sanad yang maushul. Dan ia juga mengeluarkan Riwayat yang sama dari mursal Ikrimah. Ia juga mengeluarkan riwayat ini dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dan di dalam hadis ini disebutkan dengan jelas sebab turun ayat ini, kemudian ia berkata, ‘Shahih dalam syarat Muslim.’”

Diriwayatkan oleh Ibnu Jaris dari Ikrimah berkata, “Ayat ini turun pada Shuhaib, Abu Dzarr, dan Jundub bin Sakan salah satu keluarga dari Abu Dzarr.[]

 

Sumber: Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, karya Imam As-Suyuthi, penerbit Pustaka Al-Kautsar

Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp Group : https://chat.whatsapp.com/G5ssUWfsWPCKrqu4CbNfKE
Instagram: https://instagram.com/pusatstudiquran?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Facebook Fanspage : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550224142533&mibextid=ZbWKwL

Leave a Response