archivekeistimewaan waktu dhuha

Tafsir

Keistimewaan Waktu Dhuha

Para ulama mempunyai dua pendaoat tentang makna wadh-dhuha sebagaimana perbedaan mereka tentang makna wadhuhaha pada tafsir ayat pertama Surah Asy-Syams