archiveadab menuntut ilmu

Ibrah

Adab Dalam Menuntut Ilmu

Ketika Nabi Musa bertemu Khidir, Khidir berkata kepadanya, "Engkau mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Aku pun mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak engkau ketahui."