archiveAbbas bin Abdul Muththalib

Historia/Tarikh

Rasulullah dan Haji Wada

Tugas-tugas berdakwah, menyampaikan risalah, membangun masyarakat baru atas dasar pengukuhan terhadap uluhiyah Allah dan pengenyahan uluhiyah dari selain-Nya kini telah sempurna.